Finsens Mortgage Bonds

Finsens is als financieel dienstverlener gespecialiseerd in het financieel ‘ontzorgen’ van onze cliënten. Financiële planning, met onder andere hypotheek- en pensioenadvies en vermogensbeheer, behoren tot onze expertise.

Met ruim 25 jaar ervaring hebben wij de wereld van financiële planning sterk zien veranderen. Heden ten dagen is het moeilijk(er) om financiële doelstellingen  te realiseren. Enerzijds zijn banken terughoudend in het verstrekken van hypothecaire leningen (met name aan expats, zzp’ers en clienten

ouder dan 60 jaar) en bedrijfsleningen aan het mkb. Anderzijds is het door de historisch lage rente en de grote koersschommelingen op de wereldwijde aandelenbeurzen lastig om een positief rendement te realiseren. De verwachting is dat deze situatie de komende jaren zal aanhouden.

U kunt toch een positief rendement realiseren door middel van hypotheekobligaties.

IK WIL EEN HYPOTHEEK

Vanwege strengere wet-regelgeving hebben banken minder mogelijkheden om een hypotheek te verstrekken.Derhalve introduceert Finsens een alternatief. Hypotheken die verstrekt worden door private beleggers.

WELKE HYPOTHEKEN ZIJN MOGELIJK?

  • Hypotheek eigen woning
  • Hypotheek bedrijfsvastgoed
  • Hypotheek verhuurde woning
  • Hypotheek woning in ontwikkeling

HOE WERKT HET?

Stap 1: analyse van uw persoonlijke situatie

Stap 2: berekening van uw maximale hypotheek (afhankelijk van soort vastgoed en doel van het vastgoed)

Stap 3: voorstel naar de private investeerders

Stap 4: start financiering

SCHATTING WAT KAN IK LENEN?

IK WIL INVESTEREN

Met een groep investeerders hypothecaire leningen verstrekken, met als uitgangspunt een hogere rentevergoeding in combinatie met zekerheden (1e hypotheekrecht in combinatie met een gunstige ‘loan to value’ en verpanding van de huur).

INVESTERINGEN

Finsens biedt voor u de volgende investeringsmogelijkheden:

hypotheek eigen woning

Uw rentevergoeding per jaar: 4-5%
Loan to value: max 70%

hypotheek bedrijfsvastgoed

Uw rentevergoeding per jaar: 5-6%
Loan to value: max 70%

hypotheek verhuurde woning

Uw rentevergoeding per jaar: 5-6%
Loan to value: max 70%

hypotheek woning ontwikkeling

Uw rentevergoeding per jaar: 6-7%
Loan to value: max 70%

specialties

Uw rentevergoeding per jaar: 7-8%
Loan to value: ntb

Finsens heeft inmiddels ruim 12 investeringen gestructureerd en succesvol geïmplementeerd. Voor de investeerders is een gemiddeld rendement van 6% gerealiseerd.