Compliance

Risico’s

Voor de desbetreffende Stichting  is het recht van eerste hypotheek een grote zekerheid. Van de verkoopopbrengst wordt degene met het recht van 1e hypotheek met voorrang uitbetaald t.o.v. andere schuldeisers. Deze zekerheid houdt wel direct verband met de waarde van het vastgoed. In dat verband wijzen wij u op de volgende risico’s:

(Rest)waarderisico: als gevolg van wijzigende economische  omstandigheden, een conjunctuurdaling en/of overaanbod van gelijksoortig vastgoed kunnen de prijzen dalen. Voor iedere propositie wordt middels een taxatierapport het vastgoed getaxeerd. Mede op basis van de waarde van het taxatierapport wordt de maximale financiering bepaald.

Spreidingrisico: door te investeren via een stichting is het mogelijk om vermogen van particulieren te bundelen. Hiermee zijn investeerders in de gelegenheid om in meerdere objecten te beleggen, op verschillende locaties, verschillende kredietnemers en bijvoorbeeld meerdere huurders. Hiermee wordt de spreiding beter en het risico lager.

Huurrisico: huurrisico doet zich voor indien, bij leegstand en/of opgezegd huurcontract, er geen huurder tegen gelijkwaardige condities kan worden gevonden.

Informatierisico: dit betreft dat de verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig is. De Stichting  heeft de nodige zorg betracht bij het onderzoeken van deze informatie.

Bovengenoemde  risico’s houden verband met de rente- en aflossingsverplichting van desbetreffende Stichting jegens de obligatiehouders.

De obligaties zijn onderhands verhandelbaar. De obligaties zullen niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Het is in principe mogelijk om uw obligaties over te dragen (te verkopen) aan derden door middel van een onderhandse akte. De Stichting kan u daarmee assisteren. Advies is dan ook om betreffende de beleggingshorizon uit te gaan van de looptijd van de obligatie.

Interesse

Finsens ontvangt jaarlijks diverse aanvragen voor hypotheken die niet binnen het acceptatiebeleid van banken vallen. Indien naar mening van Finsens voldoende zekerheid wordt geboden, vragen wij  investeerders of zij de rol van financier op zich willen nemen. Op dat moment worden ook de leningscondities (uw rendement) gecommuniceerd. Indien u dergelijke proposities wenst te ontvangen, ontvangen wij graag uw verzoek voor de mailinglist.

afbeelding-compliance1

Toezicht/compliance

De uitgifte van obligaties van de Stichting vallen niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële  Markten, omdat gebruik wordt gemaakt van een vrijstelling (het bedrag van de obligatielening is lager dan EUR 2.500.000).

afbeelding-compliance2

Fiscaal

Over uw beleggingen in de obligaties van de Stichting moet u vermogensrendementsheffing (box 3 betalen).  Indien u deelneemt als particulier behoort de waarde van de hypotheekobligatie tot de grondslag voor de berekening van de inkomstenbelasting in box 3.

Benieuwd wat Finsens voor kan doen?

afbeelding-compliance3