Werkwijze

Rol van Finsens

Finsens verzorgt het volledige proces van start tot beëindiging van de financiering:

Analyserende rol:

Finsens analyseert de financieringsaanvraag (kredietnemer, onderpand, due diligence). Indien nodig worden professionele partijen ingeschakeld ten behoeve van een onafhankelijke en kwalitatieve due diligence;

Coördinerende rol:

Finsens coördineert het gehele proces voor het tot stand brengen van de overeenkomst. Indien nodig worden ook hier professionele partijen ingeschakeld  (notaris, jurist en taxateur)

Bemiddelende rol:

Finsens brengt kredietnemer en kredietgever bij elkaar. Na een positieve analyse schrijft Finsens een informatiememorandum met de uitgangspunten, de structuur en zekerheden van de propositie;

Beherende rol:

Finsens is bestuurder van de Stichting en zorgt voor het monitoren van de investering. Bestaande uit de maandelijkse / jaarlijkse rente uitkeringen, het beheer van het bouwdepot, opvragen en controleren van de huurovereenkomsten, etc. Middels het kwartaalbericht wordt u nauwkeurig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Juridische Structuur

Voor investeerders wordt een stichting opgericht met enig doel om enerzijds een hypotheekobligatie uit te geven en anderzijds een lening te verstrekken. De stichting heeft te allen tijden het recht van 1e hypotheek op het desbetreffende onderpand. De obligatielening (inclusief algemene voorwaarden) en de hypothecaire lening wordt door een notaris opgesteld. Voor elke propositie wordt een nieuwe stichting opgericht. U weet exact welke leningen de stichting heeft uitstaan.

De stichting wordt bestuurd door Finsens Participaties B.V.

 

Doormiddel van deze structuur is het mogelijk om het vermogen van meerdere investeerders te bundelen waarbij men gezamenlijk recht heeft op de zekerheden.

schema-process-nl
RECHT VAN HYPOTHEEK

Bij iedere hypothecaire lening krijgt de Stichting het recht van 1e hypotheek. Dit is een zekerheidsrecht op een registergoed, dat gekoppeld is aan de lening. Met dit recht mag de Stichting een eventuele vordering met voorrang op het registergoed verhalen. Indien de geldlener zijn of haar verplichtingen niet nakomt, dan mag de Stichting het pand gedwongen verkopen. Met de verkoopopbrengst wordt (een deel) van de lening afgelost.

PROPOSITIE

U stort geld voor een hypotheekobligatie. Dit geld wordt uitgeleend met vastgoed als zekerheid. De waarde van het vastgoed is altijd hoger dan de lening. U ontvangt rente van 4-6% per jaar. Na 3-5 jaar wordt de hypotheekobligatie afgelost.

BELONING FINSENS

De geldlener betaalt jaarlijks een rente. Op deze rente houdt Finsens 0,5 – 1,0% in voor opstartkosten en beheer. U ontvangt vervolgens een rente van 4-6% per jaar. Van de geldlener kan ook nog eenmalige vergoeding worden gevraagd, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.